AIUD: Din 2 martie se reia distribuirea ajutoarelor alimentare de la UE


Începând cu data de 02.03.2015, se reia distribuirea de ajutoare alimentare, din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014), până la epuizarea stocului.

Persoanele care nu şi-au ridicat alimentele şi care beneficiază de ajutoarele alimentare distribuite în cadrul POAD 2014, conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014, se vor prezenta la depozitul situat în Aiud, str. Ostaşilor, nr. 1 (spre târgul de animale), cu actul de identitate, cuponul individual şi documente care să ateste apartenenţa la una din următoarele categorii:

– Persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii;
– Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună (inclusiv pensii de urmaş);
– Şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv;
– Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă);
– Familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
– Familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Distribuirea ajutoarelor alimentare în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014) se face de luni pană vineri între orele 9:00 – 14:00.


Comentarii

Comentarii