Aiud – Ședință extraordinară a Consiliului Local al municipiului


Vineri, 15 martie 2019, începând cu ora 09:00, în sala Ion I.C. Brătianu a Primăriei municipiului Aiud, va avea loc ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud.
Ședința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 151 din 18 iunie 2018 privind preluarea, completarea și înscrierea dreptului de proprietate publică a municipiului Aiud și în administrarea Consiliului local Aiud pentru imobilul situat administrativ în municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran înscris în CF 74350 Aiud.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
2. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentaţiei tehnice de parcelare, a Raportului de evaluare și aprobarea concesionării prin licitație publică a loturilor formate din imobilul teren înscris CF 92170 Aiud cu nr. cad. 92170 ( nr. top. 2091/2/5), categorie de folosință curți construcții, proprietar Municipiul Aiud domeniu privat.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
3. Proiect de hotărâre privind sesizarea Comisiei de specialitate nr. I – Juridică, buget finanțe din cadrul Consiliului Local Aiud, în vederea cercetării conduitei consilierului local independent Danciu Ionela Mariana, în cadrul ședințelor Consiliului Local Aiud din 31.01.2019 și 28.02.2019.
Iniţiator: Grupul consilierilor PNL și UDMR

Post-ul Aiud – Ședință extraordinară a Consiliului Local al municipiului apare prima dată în Ziarul Apulum.


Source: New feed


Comentarii

Comentarii