Alba Iulia-Agenții economici pot solicita primăriei contractarea de persoane beneficiare de ajutor social


Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care funcționează în municipiul Alba Iulia, care au nevoie de forţă de muncă și care doresc să contracteze ca zilieri persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, se pot adresa Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Această
nouă activitate este disponibilă ca urmare a modificărilor Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prin Legea nr.192/2018,
scopul modificării fiind acela de a valorifica forța de muncă
locală. În baza acestor
prevederi, Direcția de Asistență Socială Alba
Iulia va întocmi planul de activităţi sezoniere în funcție de
solicitările primite de la persoane juridice, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale
care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza
unităţii administrativ-teritoriale.

Concret,
persoanele juridice care au nevoie de forţă de muncă pentru
desfăşurarea activităţilor sezoniere vor transmite o
cerere în scris adresată primarului, la
sediul Primariei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Motilor, nr.
5A, precizând activitatea pentru care au nevoie de zilieri,
numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a
activităţii respective. Termenul de depunere al acestor solicitări
este data de 20 a lunii pentru luna următoare. Ordinea de
satisfacere a cererilor va fi în funcție de cerințele acestora
ținând cont de aptitudinile persoanei solicitate. Informații
suplimentare se obțin la sediul Direcției de Asistență Socială
Alba Iulia.

Trebuie
precizat faptul că modificările legislative prevăd și remunerarea
zilierilor pentru activitatea desfășurată. Remunerația, norma de
lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin
negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care
prestează activitatea, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Legislația
proaspăt intrată în vigoare specifică și faptul că, în cazul
în care un beneficiar refuză două oferte de activități
sezoniere, acesta își pierde dreptul la ajutor social începând cu
luna următoare constatării acestui caz. Respectivul cetățean
poate solicita din nou obținerea ajutorului social doar după o
perioadă de 12 luni.

La
începutul lunii ianuarie 2019, în evidențele Direcției de
Asistență Socială Alba Iulia se aflau 59 de  persoane,
beneficiare de ajutor social, apte de muncă, care au obligația de a
presta acțiuni sau lucrări de interes local, însă numărul
acestora poate varia. Precizăm că întâietate are efectuarea
orelor de muncă în folosul comunității prevăzute în Legea
416/2001 și ulterior activitățile sezoniere.

Post-ul Alba Iulia-Agenții economici pot solicita primăriei contractarea de persoane beneficiare de ajutor social apare prima dată în Ziarul Apulum.


Source: New feed


Comentarii

Comentarii