Concurs pentru un post de inspector la Primăria Aiud


Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, Compartiment Autoritate Tutelară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Data desfăşurării concursului:

– Proba scrisă: 05.03.2015, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei, în perioada 02.02.2015 – 23.02.2015 (inclusiv).
Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, camera 22 și la nr. de telefon 0258 861 310 interior 13.


Comentarii

Comentarii