Concurs pentru un post de muncitor necalificat la SPAPL Aiud


Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat treapta III, în cadrul Compartimentului Reparaţii, Întreţinere Drumuri, la sediul din Aiud, str. Tribun Tudoran, nr.9, judeţul Alba.

Condiţiile de desfăşurare ale concursului:

– Proba scrisă: 24.02.2015, ora 10:00 la sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud;

– Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 16.02.2015, ora 14:00, la sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud– Compartiment Resurse Umane.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud -Compartimentul Resurse Umane, telefon 0258 861 593.


Comentarii

Comentarii