Evaluarea activității din anul 2019 a polițiștilor de imigrări din județul Alba


În
cursul anului 2019, poliţiştii Serviciul pentru Imigrări al
judeţului Alba au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe
teritoriul României pentru 1418 persoane, dintre care 693 din state
terţe şi 725 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost
depistaţi 21 de străini în situaţii ilegale şi emise 18 decizii
de returnare. De asemenea, au fost emise 283 de avize de muncă
pentru lucrători permanenți. Totodată, poliţiştii de imigrări
au aplicat 143 de sancţiuni contravenţionale în valoare de aproape
140.900 lei.

Poliţiştii
Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru
Imigrări al judeţului Alba, în anul 2019, au asigurat managementul
şederii şi rezidenţei, pe raza judeţului, pentru 1418
persoane, dintre care 693 străini din state terţe, cei
mai mulţi din Republica Moldova, Turcia, Vietnam, China şi 725
de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Germania,
Italia şi Austria.

Principalele
scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe
teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei
(reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români,
UE sau SEE), angajare în muncă, educaţie, religioase sau stabilire
permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astefel,
în perioada de referinţă au fost primite 7 invitații și 515
cereri în vederea reglementării șederii pentru reîntregirea
familiei, prelungirea dreptului de ședere și a aprobării
stabilirii domiciliului.

De
asemenea, au fost înregistrate 415 cereri pentru eliberarea
avizelor de angajare în muncă, fiind emise 283 de  avize
de angajare pentru lucrători permanenţi.

Totodată,
în perioada de referinţă, au fost emise 517 pemise de şedere,
dintre care 504 pentru şedere temporară şi 13 pentru şedere pe
termen lung. De asemenea, au fost eliberate 166 de certificate de
înregistrare şi 18 cărţi de rezidenţă permanentă.

Pe
linia combaterii şederii ilegale, au fost organizate 48
de acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în
cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma
cărora au fost depistaţi 21 de străini în situaţii
ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu
mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau
prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 18  decizii
de returnare, prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau
termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, iar
faţă de alţi 3 au fost dispuse alte măsuri.

Totodată,
au fost aplicate 143 sancţiuni contravenţionale în valoare
de 140.900 lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG
194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,
OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României
a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului
Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi
OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în
România.

Controlul
permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a
străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate
rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la
creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru
informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru
Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere,
tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul
oficial al instituţiei la adresa http://igi.mai.gov.ro/.

De
asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de
depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro,
pentru scurtarea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea
procesului de preluare a cererilor.

Post-ul Evaluarea activității din anul 2019 a polițiștilor de imigrări din județul Alba apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.


Source: New feed


Comentarii

Comentarii