Evaluarea activității Inspectoratului de Poliție Județean Alba în anul 2019


În
anul 2019 infracționalitatea judiciară și-a menținut trendul
descendent. În județul Alba a crescut siguranța stradală și au
fost înregistrate mai puţine accidente rutiere grave.

În
anul 2019, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a avut ca şi
obiectiv prioritar creșterea gradului de siguranță şi protecție
al cetățenilor, iar acţiunile desfăşurate au fost, în
permanenţă, dedicate îndeplinirii acestui obiectiv.

În
domeniul prevenirii criminalităţii:
în
anul trecut au fost iniţiate şi implementate 22
de proiecte și campanii de
informare şi prevenire şi
s-au desfăşurat activităţi punctuale pe diferite segmente ale
criminalităţii, în parteneriat cu instituţii,
autorităţi publice locale şi
ONG-uri.

În
ceea ce priveşte combaterea criminalităţii –

din analiza datelor statistice rezultă că în anul
2019, la nivelul structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Alba au fost
înregistrate cu 2,7 % mai multe sesizări de infracţiuni decât în
anul 2018. Infracționalitatea judiciară a scăzut cu 2 %,,
infracţionalitatea
economică a crescut cu 24 %, iar
cea de altă natură a crescut cu
6 % .

Ponderea
semnificativă este deţinută de infracţionalitatea judiciară care
reprezintă 58,7% din totalul infracţionalităţii sesizate, urmată
de infracţionalitatea de altă natură cu 32,3% şi
infracţionalitatea economico – financiară cu 9 %.

În
funcţie de mediul în care au fost comise se constată că din
totalul infracţiunilor sesizate, 65,7% au fost înregistrate în
mediul urban, indicator care a crescut faţă de anul 2018 cu 2,8%,
iar 34,3% au fost înregistrate în mediul rural (indicator care a
scăzut faţă de 2018 cu 1,9 % ).

Criminalitatea
stradală
: În
anul 2019 au fost înregistrate 181 de infracțiuni stradale, cu
16,2% mai puține față de anul 2018, respectiv 169 în mediul
urban şi 12 în mediul rural.

Din
totalul infracţiunilor stradale sesizate, 85 % sunt infracţiuni de
furt, 25 % dintre acestea fiind furturi din auto, iar 29 % sunt
furturi din buzunare. Din analiza acestor fapte rezultă că
furturile din auto au scăzut de la 49 la 39 de infracţiuni,
furturile de componente din exteriorul auto au scăzut de la 9 la 8
infracţiuni, iar furturile din societăţi comerciale au scăzut de
la 13 la 5 infracţiuni;

În
cursul anului 2019, au fost înregistrate 27 de infracţiuni stradale
comise cu violenţă.

În
anul 2019, poliţiştii au descoperit în
flagrant
1.295
de infracţiuni, cu 12 % mai multe decât în anul 2018.

Managementul
integrat al ordinii şi siguranţei publice
:
Activitatea şi
rezultatele obţinute pe linia menţinerii ordinii şi siguranţei
publice a fost analizată permanent,
inclusiv în
cadrul şedinţelor săptămânale
la care au participat şi
reprezentanţii
Inspectoratului
Județean de Jandarmi.

Constituirea
patrulelor de ordine şi siguranţă publică s-a realizat în
conformitate cu prevederile dispoziţiilor
din domeniu, patrulele
fiind de poliţie, mixte poliţie – jandarmi, independente de
jandarmi şi în unele cazuri au fost realizate
și în colaborare cu poliţia
locală.

Media
zilnică a dispozitivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei
publice urban-rural a fost de 125 de polițiști și 46 de jandarmi.

În
mediul urban au fost distribuiți zilnic în medie 42 de polițiști
și 42 de jandarmi, iar în mediul rural 83 de polițiști și 6
jandarmi.

Poliţia
de proximitate şi siguranţa comunităţii

în mediul urban
: În
anul 2019
s-a intensificat activitatea de patrulare pentru sporirea gradului de
siguranță a cetățenilor prin creșterea vizibilității şi a
capacităţii de intervenţie, realizându-se dispozitive viabile şi
flexibile care să poată fi uşor adaptate sau reorientate pentru
îndeplinirea unor misiuni neprevăzute ori rezolvarea situaţiilor
deosebite.

Polițiștii
din structurile de ordine publică, din mediul urban, au constatat
443 de infracţiuni
flagrante, au
intervenit la 6.696 de
evenimente,
au aplicat 11.239 de sancţiuni contravenţionale, au soluţionat 595
de sesizări și au aplanat 76 de stări conflictuale.

Criminalitatea
în mediul rural:
În
mediul rural a fost înregistrată 25%
din totalul criminalităţii sesizate.

Infracţiunea de furt în mediului rural a înregistrat
o scădere față de anul 2018, de la 467 la 432 infracțiuni
(-35).

Furturile din locuinţe, în mediul rural au scăzut de
la 102 la 98, iar furturile din societăţi comerciale au crescut de
la 28 la 35 infracţiuni (+7)

Infracţiunile de tâlhărie sesizate au scăzut de la 3
la 2 în 2019 .

Siguranţa
în şcoli:
În
anul 2019, prioritatea inspectoratului a fost creşterea siguranţiei
în unităţile de învăţământ. Astfel,
a fost pus în aplicare
Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de
siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea
delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente
unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba.

Infracţionalitatea
sesizată în mediul şcolar s-a menținut
la același nivel ca şi în anul 2018, respectiv 18 infracţiuni.

Majoritatea
infracţiunilor sesizate în mediul şcolar au fost furturi şi
loviri. Toate infracțiunile s-au comis in interiorul unităților
de învățământ și nu în proximitatea acestora.

În
judeţul Alba nu au
fost înregistrate evenimente deosebite sau infracţiuni grave în
care să fie implicaţi elevi
sau fapte prin care să
fi fost afectat procesul de învăţământ ori
să fi fost primejduită
grav viaţa, integritatea corporală ori sănătatea elevilor sau
cadrelor didactice.

Criminalitatea
gravă, comisă cu violenţă
:
În anul 2019 au fost
înregistrate 11 infracţiuni comise cu mare violenţă, cu 5 mai
puține decât în anul 2018.

Astfel,
infracţiunile de omor au scăzut cu două fapte față de anul 2018,
(3 fapte), iar cele de tentativă de omor au scăzut cu 5 fapte, de
la 6 la 1.

Nu
a fost înregistrată nicio infracțiune de loviri sau vătămări
cauzatoare de moarte, iar infracțiunile de vătămare corporală au
înregistrat o creştere cu 3 fapte faţă de anul 2018, de la 4 la 7
fapte.

Criminalitatea
contra patrimoniului
: Au
fost sesizate 3.365 de infracţiuni contra patrimoniului (70.3% din
totalul infracțiunilor judiciare) infracţionalitate care a scăzut
cu 0,62 % faţă
de anul 2018.

Furturile,
cel mai important segment infracţional al acestei categorii,
reprezintă 59,16%, procent ce a scăzut
cu 3,2% față de anul
2018.

În
2019 au fost sesizate 22 infracțiuni de tâlhărie, cele mai multe
(7), prin smulgere de obiecte.

Protejarea
patrimoniului cultural naţional
:

În
cadrul activităţilor de urmărire penală a fost întocmită şi
trimisă autorităţilor judiciare competente o comisie rogatorie
autorităţilor competente din Monaco. În urma efectuării de
investigații au fost identificate monede Koson exportate ilegal din
România, precum și colecționarii români care au cumpărat astfel
de monede.

Au fost identificate alte 43 bunuri de provenienţă
arheologică (monede, podoabe, obiecte de cult), date în urmărire,
solicitate prin comisie rogatorie internațională pentru
indisponibilizare, recuperare/repatriere (Germania, Monaco etc.)

Au fost confiscate 7 detectoare de metale deținute
ilegal. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale, din care
două cu aplicarea amenzii de câte 25.000 de lei.

Infracţionalitatea
în domeniul silviculturii și pisciculturii
:
Pentru prevenirea şi
combaterea tăierilor ilegale şi sustragerii de arbori din fondul
forestier naţional la
nivelul IPJ ALBA, s-a acționat conform Planului
Cadru de Acţiune
”SCUTUL PĂDURII
2019”

În
anul 2019, în urma activităţilor şi acţiunilor desfăşurate au
fost înregistrate 267 dosare penale și soluţionate 262, au fost
aplicate 556 de sancţiuni contravenţionale, şi a fost confiscată
cantitatea de 5.356 metri cubi de material lemnos, mai mult cu 1.494
metri cubi decât în anul 2018.

Pe
linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, au fost
constatate 17 infracţiuni, fiind aplicate 75 de sancţiuni
contravenţionale.

Urmărire
şi extrădare:

La începutul anului 2019 se aflau în evidenţa
inspectoratului 110 persoane urmărite naţional (66 cu mandate de
executare a pedepsei cu închisoarea, 3 cu mandate de arestare
preventivă, 1 cu mandat european de arestare emise de alte state,
unul pentru sentinţe de internare în centre educative şi 44 de
persoane dispărute) din care 73 persoane urmărite şi la nivel
internaţional.

În cursul anului 2019, a fost dispusă măsura
urmăririi naţionale faţă de 147 de persoane, dintre care : 41
pentru sustragerea de la executarea pedepsei cu închisoarea şi 106
persoane dispărute.

Măsura urmăririi internaţionale a fost solicitată
faţă de 31 de persoane despre care se deţin date şi informaţii
că au părăsit România, acestea posedând mandate de executare a
pedepsei cu închisoarea;

A fost revocată urmărirea naţională faţă de 156 de
persoane

În ceea ce priveşte persoanele dispărute/ plecate
voluntar, la începutul anului 2019, Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Alba avea în evidenţă 44 de astfel de persoane, din care
7 minori.

Pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat 106 de
dispariţii / plecări voluntare şi au fost soluţionate 115 cazuri
de dispariţii / plecări voluntare. La finalul anului 2019 nu a
rămas nesoluționată nicio dispariție de minori, dintre cele
semnalate în cursul anului.

Criminalitatea transfrontalieră

În perioada analizată s-a reușit identificarea a unui
număr de 19 autovehicule de lux, an fabricație 2006-2018, căutate
de autoritățile germane, britanice franceze, austriece și
italiene. Aceste autovehicule fac parte din mărcile Alfa Romeo,
Porche, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, AUDI, Volkswagen, Peugeot, Ford,
Cooper, Hyundai.

Pe
linia armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase
au
fost sesizate un număr de 143 de infracţiuni și constatate prin
începerea urmăririi penale in personam, un număr de 88 de
infracțiuni.

Pe
linie de braconaj cinegetic au fost constatate 7 infracțiuni
prevăzute de Legea 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia
fondului cinegetic;

Au
fost ridicate în vederea confiscării 23 de arme, 58 de bucăţi de
muniţie, 389 kg carne vânat, 188 de tone îngrășăminte chimice
și 184 kg articole pirotehnice şi au fost indisponibilizat un
autoturism.

Au
fost emise 40 de dispoziţii de suspendare sau anulare a dreptului de
port şi folosire a armelor.

Criminalitatea
economico – financiară
:
În
2019 au fost constatate 1.647 de infracţiuni de natură
economico-financiară. Pentru infracţiunile constatate “in
personam” şi declinate au fost sau sunt în curs de cercetare 690
de persoane.

Au
fost constatate 33 de infracţiuni de evaziune fiscală și au fost
luate 32 de măsuri preventive.

Activităţile desfăşurate sub
coordonarea Grupului de Lucru Operaţional Alba, s-au concretizat în
începerea urmăririi penale “in personam”, în 18 de dosare
penale, pentru un număr de 33 de fapte.

În domeniul infracţiunilor
contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii au fost constatate
629 infracţiuni de înșelăciune, cu 391 mai multe decât în anul
2018.

În
cursul anului 2019, s-au organizat 15 acțiuni de amploare, în
domeniul produselor accizabile, construcțiilor, proprietate
intelectuală, transporturi, asigurări și prestări servicii;

Acțiunile s-au desfășurat pe
raza a 10 județe (Alba, Arad, Bihor, Cluj, Mureș, Maramureș,
Sibiu, Constanța, Călărași și București),

Au
fost efectuate 91 de percheziții

Dosarele
au avut ca obiect cercetarea unui număr de 63 persoane bănuite de
fapte de evaziune fiscală, abuz în serviciu, delapidare, deținere
în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, înșelăciune
și fals în înscrisuri sub semnătura privată care au avut ca scop
prejudicierea bugetului de stat.

În
urma activităţilor desfăşurate au fost reţinuți 32 de suspecți.

Siguranţa
traficului rutier
:
Principalul
obiectiv al polițiștilor rutieri din cadrul I.P.J. Alba a fost
siguranța traficului rutier pe drumurile publice, asigurându-se
continuitatea dispozitivului rutier, precum şi reorientarea unor
elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezenţe active pe
principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de
accidente şi la orele cu trafic intens, în vederea fluidizării
circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere.

În
anul 2019 s-a înregistrat reducerea numărului accidentelor grave de
circulație, cu 7, faţă de anul 2018 și a persoanelor rănite grav
cu 8.

În
cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat, anul
2019, un număr de 784 de infracțiuni la regimul rutier, cele mai
multe (201) fiind infracţiuni de conducere cu o alcoolemie peste
limita legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis
şi de conducere a unui autovehicul neînmatriculat.

De
asemenea au
fost aplicate
un număr de
37.971
de
sancţiuni contravenţionale,
cele mai
multe (17.853)
pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 200
celor
care au depăşit viteza cu peste 50 km/h.

Au
fost reţinute în vederea suspendării 1.974
permise
de conducere
şi au fost
retrase 796
de certificate
de înmatriculare pentru diferite defecţiuni tehnice, lipsa
inspecţiei tehnice periodice sau lipsa RCA.

Principalele
cauze ale producerii accidentelor grave de circulaţie au fost
viteza neadaptată la condițiile de drum, neacordarea de prioritate,
traversarea neregulamentară, pietoni pe partea carosabilă,
neacordarea de prioritate pietoni și abateri bicicliști;

Apeluri
de urgenţă 112
:
În
anul
2019,
au fost înregistrate 21.523
de apeluri
de urgenţă,
cu 1.136 mai multe decât în anul 2018.
Din totalul evenimentelor
semnalate, s-a
impus intervenţia de urgenţă a poliţiştilor în 13.600
(63,1%)
de cazuri.
Dintre acestea, în
mediul urban au fost semnalate 8.155
(59.9%),
iar în
mediul rural au fost semnalate 5.445
(40,4%).

Obiectivele
anului 2020:
Pentru
anul 2020, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua
acţiunile ce vizează creşterea gradului de siguranţă al
cetăţenilor, reducerea infracţionalităţii stradale, reducerea
riscului rutier şi asigurarea climatului de legalitate pentru mediul
de afaceri.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba este pregătit,
atât din punct de vedere profesional cât şi logistic, pentru a-şi
îndeplini cu succes misiunile şi pentru a pune în aplicare
prevederile legale, astfel încât siguranţa cetăţenilor din
judeţul nostru să nu fie afectată.

Post-ul Evaluarea activității Inspectoratului de Poliție Județean Alba în anul 2019 apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.


Source: New feed


Comentarii

Comentarii