În anul 2018, ISU Alba a crescut numărul acțiunilor de prevenire a situațiilor de urgență


Unul dintre punctele de interes din cadrul raportului pe anul 2018 al ISU Alba s-a referit activitățile de prevenire a situațiilor de urgență desfășurate în anul 2018. Aceste activități au urmărit asigurarea la nivelul județului Alba a unui climat de securitate optim în scopul preîntâmpinării și reducerii riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, protecției populației, mediului, bunurilor și valorilor de patrimoniu.

Formele activităţii de prevenire au constat în coordonare, îndrumare, control, acordare de asistenţă tehnică de specialitate, precum şi avizare – autorizare în domeniul securității la incendiu şi protecţiei civile şi s-au materializat în cele 3108 (2509 în 2017, ceea ce înseamnă o creștere de 24%) activităţi de prevenire, din care:

-674 activități de
control, verificare si auditare, domeniile vizate fiind apărarea
împotriva incendiilor și protecția civilă (460 în 2017);

-467 activități de
analiză, avizare, autorizare, acorduri emise (569 în 2017);

-843 activități de
educare şi informare preventivă în domeniul situațiilor de
urgență (801 în 2017);

-1124 alte activități
(679 în 2017): îndrumare, coordonare, asistență tehnică,
soluționare cereri, petiţii, notificări, alte misiuni desfășurate
în scop preventiv.

Post-ul În anul 2018, ISU Alba a crescut numărul acțiunilor de prevenire a situațiilor de urgență apare prima dată în Ziarul Apulum.


Source: New feed


Comentarii

Comentarii