Începând cu 01.12.2019, la Curtea de Apel Alba Iulia şi instanţele din circumscripţie, citarea şi comunicarea actelor de procedură se vor face în format electronic


Începând cu data de 01.12.2019 Curtea de Apel Alba Iulia şi instanţele din circumscripţia teritorială utilizează aplicaţia „TDS” (Trimitere Document Securizat) ce facilitează citarea şi comunicarea actelor de procedură către persoanele care şi-au exprimat acordul pentru transmiterea documentelor în format electronic.

Comunicarea
citaţiilor şi a celorlalte acte de procedură în format electronic
prin intermediul aplicaţiei „TDS” reprezintă o continuare a
efortului depus de instanţele din circumscripţia Curţii de Apel
Alba Iulia cu introducerea „Dosarului electronic”, în
beneficiul cetăţeanului prin comunicarea rapidă, eficientă şi
directă instanţă-justiţiabil şi reducerea timpului necesar
soluţionării dosarului. Pentru simplificarea implementării ambelor
aplicaţii, pe cererea de acces la „Dosarul electronic” este
prevăzută şi rubrica corespunzătoare pentru exprimarea acordului
de comunicare a procedurilor în format electronic, nefiind necesare
alte formalităţi.

Curtea
de Apel Alba Iulia recomandă tuturor persoanelor care au dosare pe
rolul instanţelor, avocaţilor acestora inclusiv executorilor,
lichidatorilor, experţilor judiciari şi altor participanţi la
actul de justiţie să îşi exprime acordul pentru citarea şi
comunicarea actelor în format electronic având în vedere că, în
acest mod, pot contribui efectiv la: celeritatea judecării cauzelor,
reducerea timpului de lucru alocat emiterii citaţiilor şi a actelor
de procedură şi, nu în ultimul rând, la scăderea consumului de
hârtie şi toner aferent emiterii citaţiilor şi actelor de
procedură în format de hârtie.

Informaţii
suplimentare despre derularea procedurii de citare şi comunicare
prin intermediul aplicaţiei TDS:

După
momentul citării şi comunicării actelor de procedură prin
intermediul poştei electronice, grefierii de şedinţă vor urmări
primirea din partea aplicaţiei folosite pentru comunicare a
mesajului că citaţia şi actele de procedură au ajuns la
destinatar.

După
primirea mesajului se va proceda, de îndată, la tipărirea acestuia
şi ataşarea la dosar.

Dacă
în termen de 3 zile calendaristice de la momentul citării şi
comunicării actelor de procedură prin intermediul poştei
electronice, grefierii de şedinţă nu au primit din partea
aplicaţiei folosite pentru comunicare mesajul că citaţia şi
actele de procedură au ajuns la destinatar, se va proceda la
emiterea citaţiei şi a actelor de procedură pe suport de hârtie
şi la expedierea acestora prin mijloacele obişnuite, folosite
anterior datei de 01.12.2019.

Alte
date de interes despre reducerea costurilor prin implementarea
aplicaţiei TDS

Costul
cu citaţiile şi alte comunicări procedurale necesare pentru
activitatea de judecată, este suportat din bugetul instanţelor şi
este în medie de 24.000 lei RON pe lună, aproximativ 300.000 lei pe
an doar pentru Curtea de Apel Alba Iulia. Iar împreună cu celelalte
19 instanţe din circumscripţie cheltuiala cu comunicarea actelor de
procedură, raportat la datele aferente anului trecut, depăşeşte
2,5 milioane de lei. Aceste costuri ar fi semnificativ diminuate prin
comunicarea citaţiilor preponderent prin mijloace electronice.

Separat
de aceste costuri, ar putea fi reduse semnificativ şi cheltuielile
deloc neglijabile cu consumabilele utilizate pentru listarea actelor
de procedură: toner şi hârtie. Ca exemplu, raportându-ne la
datele din ultimele luni, doar la Curtea de Apel Alba Iulia, fără
instanţe, costul cu toner-ul depăşeşte lunar 5.000 de lei şi
sunt achiziţionate aproximativ 200 de topuri de hârtie în fiecare
lună, valoarea lor ridicându-se la aproximativ 3.000 de lei lunar
doar pentru aparatul propriu al instanţei noastre. Prin urmare, în
condiţiile în care tipărirea mai precis listarea actele de
procedură sunt principala activitatea consumatoare de hârtie şi
toner la nivelul instanţei, prin citarea electronică s-ar face o
economie importantă de resurse şi nu în ultimul rând ar fi o
măsură ecologică prin reducerea consumului de hârtie şi de
plastic.

Pentru
informaţii suplimentare privind accesul la „Dosarul electronic”
şi implementarea aplicaţiei „TDS” persoanele interesate se pot
adresa Biroului de informare şi relaţii publice din cadrul Curţii
de Apel Alba Iulia, camera 230, etaj II, telefon 0258819877, telefon
mobil 0746100207, e-mail cosmin.muntean@just.ro, persoană de
contact expert Cosmin Muntean.

Pentru
a veni în sprijinul cetăţenilor care utilizează şi beneficiază
de facilităţile oferite de aplicaţiile on-line, inclusiv
aplicaţiile „Dosarul electronic” şi „TDS” dar şi pentru a
comunica mai simplu şi mai eficient cu mass-media şi opinia publică
în general, Curtea de Apel Alba Iulia anunţă că, începând cu
05.12.2019 este disponibilă pe aplicaţia Facebook pagina oficială
a Curţii de Apel Alba Iulia, unde vor fi făcute publice toate
anunţurile instanţei, comunicatele şi alte noutăţi sau
informaţii de interes pentru justiţiabili şi opinia publică.

Post-ul Începând cu 01.12.2019, la Curtea de Apel Alba Iulia şi instanţele din circumscripţie, citarea şi comunicarea actelor de procedură se vor face în format electronic apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.


Source: New feed


Comentarii

Comentarii