Locuitorii municipiului Aiud invitaţi să încheie contracte de salubrizare


ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 99/04.07.2014, pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor, nr. 101/2006.

Primăria Municipiului Aiud invită toţi proprietarii de locuinţe din Aiud și localităţile componente şi aparţinătoare, care nu au încheiat până la această dată contracte de prestări servicii pentru activitatea de salubrizare, să se prezinte la sediul operatorului SC Greendays SA, strada Cuza Vodă nr. 7, în vederea reglementării acestei situații.

Menţionăm că, potrivit prevederilor Legii nr. 99/04.07.2014 – articolul 26 alin. (2^1), pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, ,,Autorităţile administraţiei publice împreună cu operatorii au obligaţia să ţină la zi evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contract de prestării servicii’’.

Potrivit prevederilor aceluiași act normativ ,,Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubritate licenţiat în aria de delegare respectivă“.
Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele împuternicite, din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, pentru contravenţiile prevăzute la art. 30 alin.(2^2).

Precizăm, de asemenea, că legea prevede ca: ,,Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim special, au obligaţia să colecteze deşeurile abandonate și, în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi sancţiunile contravenţionale”.

Pentru a evita aplicarea sancțiunilor, conform Legii nr. 99/04.07.2014 mai sus explicitate, rugăm cetățenii care, din lipsă de informare sau din alte motive, nu au încheiat contracte de prestări servicii cu operatorul de salubritate, ca până la data de 31 martie 2015, să încheie contractele de salubrizare cu prestatorul de servicii.

Birou Comunicare şi Relaţii Publice


Comentarii

Comentarii