Modernizarea străzilor Avram Iancu şi Moţilor din Aiud – o prioritate la nivel local, microregional şi judeţean


Cele două străzi principale ale municipiului Aiud, care în total au o lungime de 3482 m se află în atenţia autorităţilor administraţiei publice locale aiudene, care pentru modernizarea lor, au făcut deja toate demersurile necesare aprobând, în cadrul şedinţei ordinare de consiliu local din data de 30 septembrie 2014, Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi indicatorii tehnico economici aferenţi acestui obiectiv de investiţii. Proiectul foarte amplu, în valoare totală de 15 793 425 lei, fără TVA, care prevede realizarea unor lucrări de terasamente, consolidarea şi refacerea totală a sistemului rutier, rezolvarea problemei scurgerii apelor pluviale şi inclusiv realizarea unor piste de biciclete, în premieră în Aiud, este parte integrantă atât din Strategia de dezvoltare a municipiului Aiud cât şi din cea a Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară „Alba de Jos”, pentru perioada 2014 – 2020.
Mai mult decât atât, acest obiectiv ambiţios este inclus în strategia de dezvoltare a judeţului Alba pe aceeaşi perioadă, fiind parte integrantă din realizarea unei investiţii foarte mari, care vizează modernizarea drumului judeţean DJ 107I, în contextul unui obiectiv prioritar care prevede completarea infrastructurilor rutiere aferente drumurilor judeţene. Pornind de la principiile prevăzute în sistemul conectării reţelelor de drumuri judeţene, esenţial ca abordare a direcţiilor strategice de dezvoltare cuprinse în documentul cadru asumat de Consiliul Judeţean pentru exerciţiul bugetar 2014 – 2020, modernizarea acestui obiectiv, va avea în vedere traseul: Aiud – Aiudul de Sus – Râmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcărestu – Bârleşti – Cătuni – Cojocani – Valea Bârnii – Bârleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuciuleşti – Bucium – Izbita – Cojeseni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu). Proiectul va fi depus spre finanţare prin Programul Operaţional Regional, fiind parte integrantă a unui obiectiv prioritar stabilit la nivel de judeţ, care îşi propune asigurarea accesibilităţii şi creşterea mobilităţii, suport al dezvoltării policentrice a judeţului, în context regional şi naţional, în condiţii de protecţie a mediului.
„Sunt foarte încântat de faptul că s-a reuşit armonizarea strategiilor locale, cu cele microregionale şi cele judeţene, în ceea ce priveşte realizarea acestui gen de investiţii majore, care, pe lângă faptul că vor creşte enorm potenţialul economic, turistic şi chiar cultural al judeţului, vor rezolva şi o componentă esenţială a infrastructurii de drumuri aferentă localităţilor prevăzute pe acest traseu. Este o realizare fără precedent, cel puţin la nivelul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Alba de Jos” ca localităţile incluse în acest circuit să poată beneficia, indirect, de finanţări nerambursabile foarte mari de la Uniunea Europeană, pentru modernizarea totală a unor drumuri, la standarde extraordinare, care din bugetele locale, sigur nu ar fi putut fi atinse niciodată. În acest context, vă mărturisesc, cu sinceritate, că bugetul local al municipiului Aiud nu ar fi putut suporta suma enormă de peste 150 de miliarde lei vechi, necesară investiţiei aferentă străzilor Avram Iancu şi Moţilor, parte integrantă din proiectul judeţean, iar pentru faptul că am găsit, din acest punct de vedere, disponibilitate totală la factorii de decizie din administraţia judeţului, implicit la domnul preşedinte Ion Dumitrel, nu pot decât să fiu profund recunoscător, în numele comunităţii pe care o reprezint” a declarat. Mihai Horaţiu Josan, Primarul municipiului Aiud şi Preşedintele A. D. I. „Alba de Jos”


Comentarii

Comentarii