Nici un detinut de la Penitenciarul Aiud nu va fi eliberat dupa intrarea in vigoare a Noului Cod Penal


penitenciarul-aiud

De la 1 februarie 2014 a intrat în vigoare noua legislaţie penală cuprinsă în actele normative noi: Legea 286/2009 privind Codul penal (însoţit de Legea nr.187/2012 de punere a sa în aplicare), Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (însoţit de Legea nr.255/2013 de punere a sa în aplicare şi de Hot.CSM 79/2014 de modificare a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor), Legea nr.252/2013 privind sistemul de probaţiune (însoţită de Regulamentul său de aplicare aprobat prin HG 1079/2013), Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (însoţit de  Regulamentul de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate aprobat prin Hot.CSM 89/2013).

Referitor la aplicarea legii penale mai favorabile din perspectiva noilor reglementări penale şi procesual penale în cazul persoanelor aflate în executarea pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate, în urma desfăşurării activităţii comisiilor de evaluare constituite în acest sens în baza OUG 836/2013 la nivelul Penitenciarului Aiud şi Penitenciarul Bârcea Mare (Deva), vă comunicăm următoarele date statistice privind persoanele condamnate aflate în aceste centre de detenţie:

– la nivelul Penitenciarului Aiud au fost evaluate 938 de persoane dintre care în 244 de situaţii s-a apreciat că se impune modificarea pedepsei (ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile) şi au fost sesizate instanţele competente să se pronunţe asupra acestor situaţii. Nu a fost identificat nici un caz în care ar putea interveni punerea în libertate ca urmare a aplicării legii mai favorabile, ci doar 7 cazuri a unor condamnaţi minori pentru care după 01.02.2014 se impune  schimbarea pedepsei cu închisoarea în măsura educativă corespunzătoare şi internarea lor în centre educative sau de detenţie, după caz.

Modificarea unei pedepse ori a unei măsuri educative definitiv aplicate reprezintă conform legii atributul exclusiv al instanţei de judecată, comisiile de evaluare având doar dreptul de a sesiza instanţele competente în situaţiile în care apreciază că se impune modificarea sancţiunii, ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile.

Conform  H.G. nr. 836/2013 şi O.U.G. 116/2013, la nivelul tuturor centrelor de detenţie au fost constituite Comisii mixte, formate din judecători, procurori şi personal administrativ, care au rolul de a evalua incidenţa legii penale mai favorabile în cazul tuturor persoanelor aflate în executarea pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate, din perspectiva noilor reglementări penale şi procesual penale.

 

 


Comentarii

Comentarii