Primaria Aiud: Concurs pentru funcţia de şef birou


Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de conducere vacante de şef birou în cadrul Biroului Seră, Zone Verzi, la sediul din Aiud, str. Tribun Tudoran, nr.9, judeţul Alba.

Condiţiile de desfăşurare ale concursului:

– Proba scrisă: 02.03.2015, ora 10:00 la sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud;
– Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 20.02.2015, ora 14:00, la sediul Serviciului Public

Administraţia Patrimoniului Local Aiud – Compartiment Resurse Umane.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud – Compartimentul Resurse Umane, telefon 0258 861 593.


Comentarii

Comentarii