Primăria Aiud organizează licitaţie pentru concesionarea unui teren în zona Sub Genesis


Primăria Municipiului Aiud organizează, în data de 12.05.2015, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţie publică deschisă cu strigare pentru concesionarea imobilului teren înscris în CF nr. 91000 Aiud, sub nr. top/cad. 91000, cu suprafața de 158.450 m2, având ca proprietar tabular, în cotă de 1/1 parte, Municipiul Aiud.

Imobilul este situat în extravilanul Municipiului Aiud, la ieșirea din Aiud spre Cluj, zona „Sub Genesis”, teren neamenajat, parțial împrejmuit, pe care există mai multe suprafețe de luciu de apă, însumând aproximativ 3 ha.

Destinația terenului este „amenajare zonă de agrement și pescuit sportiv”.
Preţul de pornire este de 42.140 lei/an și saltul/pasul de 4.214 lei/an.

Documentele licitaţiei şi informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, telefon 0258861310, int. 39.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 11.05.2015, ora 15:00.

În caz de neadjudecare licitația se reia în data de 19.05.2015, ora 12:00.

Birou Comunicare şi Relaţii Publice


Comentarii

Comentarii