Primăria municipiului Aiud scoate la concurs trei posturi


 Primăria municipiului Aiud organizează la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 1 concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante:

1. Două posturi de îngrijitor în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială – Compartiment Creşa din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud;

 2. Un post contractual de execuţie de muncitor calificat I în cadrul Compartimentului Urbanism, Cadastru, Peisagistică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud;

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise, respectiv, probei practice: 19.08.2014, ora 10,00 lasediul Primăriei Municipiului Aiud.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Primăriei Municipiului Aiud – Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, camera 22, telefon 0258 861 310 interior 13.


Comentarii

Comentarii