PROBLEMA PENSIILOR ŞI MINCIUNILE TUTUROR GUVERNELOR DIN 2013 PÂNĂ ÎN 2018


”Problema pensionarilor din România este relevantă asupra activități de legiferare, dar și pentru modul cum se aplică legea adată aprobată de puterea legislativă în România. În acest sens am să mă refer la cea mai importantă prevedere a legii care-i privește pe pensionari, anume creșterea anuală a valorii punctului de pensie.

În sprijinul afirmațiilor ulterioare ale mele am să încep prin citarea art.102 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, lege în vigoare și care ar trebuie respectată, dar care din nefericire nu s-a aplicat în niciun an de la intrarea în vigoare a acestui articol, respectiv 01.01.2013. iată ce spune legea.

Art. 102. – (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei. 

*) – Art. 102 alin. (2)-(6) intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2013 (n.n. – a se vedea art. 193 alin. (2)

*) Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2), in anul 2015 valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 5% si este de 830,2 lei.

(2) Valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat.

(21) Incepand cu anul 2013, indicatorii prevazuti la alin. (2), utilizati la stabilirea valorii punctului depensie pentru anul urmator, sunt cei definitivi, cunoscuti in anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicati de Institutul National de Statistica.

(3) In situatia in care unul dintre indicatorii prevazuti la alin. (2) are valoare negativa, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizeaza indicatorul cu valoare pozitiva.

(4) In situatia in care indicatorii prevazuti la alin. (2) au valori negative, se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie.

(5) Incepand cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata inflatiei, la care se adauga 45% din cresterea reala a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent. Procentul din cresterea reala a salariului mediu brut, luat in considerare la majorarea anuala a valorii punctului de pensie se reduce gradual cu cate 5% in fiecare an.

(6) Incepand cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata inflatiei realizata pe anul precedent.

Conform prevederilor acestui articol, anual punctul de pensie se majorează cu 100% din rata anuală a inflației, iar până în 2020 inclusiv cu 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Începând cu 2021 la majorarea anuală cu 100% din rata inflației se adaugă un procent care scade anual cu 5%, din câștigul salarial mediu brut, astfel ca incepând cu 2030 se majorează doar cu rata anuală a inflației.

Această prevedere avea scopul de a preveni indepărtarea prea mult a valorii punctului de pensie de câștigul salarial mediu brut.

Din nefericire pe fondul deficențelor majore în actul guvernării, a nerespectării prevederilor unei legi organice, a făcut ca valoarea punctului de pensie să reprezinte tot mai puțin din câștigul salarial mediu brut realizat. În acest sens am să exemplific.

Evoluția valorii punctului de pensie 

EVOLUȚIA VALORII PUNCTULUI DE PENSIE

ÎNCEPÂND CU 1 APRILIE 2001

Anul Luna Valoarea punctului de pensie

 (lei)

2001 Aprilie

Iunie

Septembrie

Decembrie

1.597.232

1.693.066

1.762.482

1.885.856

2002 Martie

Iunie

Septembrie

Decembrie

1.999.008

2.098.959

2.161.928

2.252.729

2003 Ianuarie

Martie

Iunie

Septembrie

Decembrie

2.265.701

2.345.001

2.408.317

2.472.138

2.584.775

2004 Ianuarie

Martie

Iunie

Septembrie

2.625.000

2.705.040

2.759.141

2.869.507

2005 Ianuarie

Iulie

2.955.592

295,5

2006 Ianuarie

Septembrie

Decembrie

323,1

339,3

396,2

2007 Septembrie

Noiembrie

416

541

2008 Ianuarie

Octombrie

581,3

697,5

2009 Aprilie

Octombrie

718,4

732,8

2010 Ianuarie 732,8
2011 Ianuarie 732,8
2012 Ianuarie 732,8
2013 Ianuarie 762,1
2014 Ianuarie 790,7
2015 Ianuarie 830,2
2016 Ianuarie 871,7
2017 Ianuarie

Iulie

917,5

1.000

2018 Ianuarie

Iulie

1.000

1.100

Castigul salarial mediu brut lunar pe total economie in anii 1991 – 2018 **)– lei/salariat –

  Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
1991 4.769 4.686 5.286 7.605 9.331 9.739 10.247 10.218 11.421 12.215 13.423 14.771
1992 16.241 15.897 19.373 19.704 22.258 24.462 25.223 25.026 29.415 30.479 36.152 41.430
1993 35.241 36.993 47.139 48.749 65.136 75.493 85.791 95.936 95.730 102.550 119.666 131.742
1994 131.763 135.944 144.802 163.283 162.842 169.322 185.453 201.440 200.572 206.849 216.546 261.516
1995 221.542 225.337 237.595 261.530 260.567 268.096 286.008 301.451 297.092 314.003 328.034 374.183
1996 332.480 322.808 341.708 397.781 384.590 386.425 442.991 456.841 453.856 500.012 509.114 590.717
1997 531.226 596.267 668.518 795.296 754.570 774.559 835.061 871.591 933.952 1.046.691 1.083.994 1.265.671
1998 1.102.461 1.087.824 1.197.075 1.334.427 1.263.956 1.322.476 1.402.909 1.402.317 1.433.103 1.476.637 1.506.330 1.756.071
1999 1.569.563 1.583.518 1.768.944 1.864.722 1.835.505 1.910.834 2.020.178 2.035.698 2.040.725 2.080.923 2.222.369 2.559.796
2000 2.263.212 2.276.621 2.488.562 2.838.364 2.676.061 2.789.047 2.848.694 2.908.669 2.989.839 3.115.128 3.349.611 3.975.929
2001 3.621.665 3.411.998 3.717.275 4.321.748 4.174.679 4.280.633 4.436.326 4.449.518 4.424.024 4.534.130 4.719.732 5.299.736
2002 5.144.789 4.778.519 5.091.065 5.585.360 5.329.069 5.327.130 5.498.528 5.469.586 5.404.070 5.570.795 5.704.674 6.521.579
2003 6.520.266 6.054.129 6.338.861 6.885.534 6.521.441 6.476.157 6.721.855 6.647.856 6.763.882 6.873.680 7.021.231 8.068.932
2004 8.006.308 7.483.952 8.065.813 8.292.765 8.008.210 8.035.915 8.125.709 8.101.024 8.214.078 8.392.766 8.677.841 9.733.512
2005*) 951 875 920 973 942 944 957 963 965 974 1017 1121
2006 1100 1017 1101 1120 1109 1112 1122 1122 1148 1155 1213 1481
2007 1232 1264 1364 1387 1361 1377 1402 1395 1411 1471 1522 1730
2008 1637 1543 1623 1751 1704 1738  1769  1728  1751 1795 1844 2023
2009 1839  1863  1922  1930  1855  1887  1901  1845 1860 1881 1866 2023
2010 1967 1940 2074 1973 1962 1951 1868 1846 1846 1846 1900 2067
2011 1963 1944 2056 2066 2008 2026 2027 2005 2017 2008 2054 2209
2012 2022 2028 2126 2140 2109 2140 2147 2117 2122 2139 2173 2343
2013 2138 2144 2231 2291 2226 2219 2259 2219 2223 2232 2278 2430
2014 2250 2247 2356 2395 2328 2334 2378 2331 2349 2358 2412 2582
2015 2408 2395 2529 2564 2500 2516 2563 2515 2541 2594 2659 2930
2016 2688 2693 2829 2879 2853 2874 2875 2874 2898 2918 3005 3257
2017 3168 3108 3256 3291 3288 3313 3329 3290 3305 3327 3430 3662
2018 4143 4128 4488 4512 4494  4527  4510          

O să vă mai plictisesc cu câteva cifre pentru a înțelege reau credință și voință a politicienilor. În legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat la un articol este definit câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea acestui buget și care ar fi putut fi folosit la calculul valorii punctului de pensii conform prevederilor art.102, alin. (2-6) din legea 263/2010-privind sistemul unitar de pensii publice.

Doresc să le enumăr din 2012 încoace cu articol și acea valoare de care am vorbit mai sus, astfel; legea 294/2011 art.17, -2117 lei pentru 2012; legea 6/2013 art,16 -2223 lei pentru 2013; legea 340/2013, art.16 -2298 lei pentru 2014; legea 187/2014, art.16,-2415 lei pentru 2015; legea 340/2015, art.15,-2681 lei pentru 2016; legea 7/2017, art 16, -3131lei pentru 2017, legea 3/2018, art.15, -4162 lei pentru 2018. Aceste cifre nu sunt aleatorii, ci se bazează pe date de la Institutul Național de Statistică.

Un calcul facut pe baza acestor date ne arată că aplicând prevederile art.102 din legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice în integralitatea lui valoarea punctului de pensie ar fi trebuit să aibă următoarele valori; 2013-814,1 lei față de 762,1 lei cât a fost această valoare în 2013; 2014-880,2 lei față de 790,7 lei; 2015-968,2 lei față de 830,2 lei; 2016-1142,7 lei față de 871,7lei; 2017-1413,5 lei față de 917,7 lei în ianuarie și respectiv 1000 lei din iulie; 2018-1929,0 lei în loc de 1000 lei în ianuarie și respectiv 1100 lei din iulie 2018.

Pentru a nu fi contestat de cei de la pensii am făcut și calculul riguros exact al câștigului salarial mediu brut pe anii 2011-2017 și rezultatele le voi prezenta mai jos.Am plecat de la valoarea punctului de pensie de 732,8 pe 2012. Creșterea pe 2013 trebuia să fie de 80,3 lei deci 732,8+80,3=813,1 lei. Cei 80,3 sun suma a 29,3 lei rezultat din inflație și 51 lei din creșterea câștigului salarial mediu brut în România și care este publicat de INS în tabelul de mai sus. În continuare am să prezint doar cifrele, iar dumneavoastră veți înțelege cum ați fost păcăliți 6 ani. Din nefericire guvernanți și-au permis să nu respecte legea sau să aprobe legi de prorogare a aplicării articolului respectiv, ca în 2015. Şi acum sumele. 2014-813,1+53,5+28,6=895,2lei; 2015-895,2+60+39,5=994,7lei; 2016-994,7+99,5+41,5=1135,7 lei; 2017-1135,7+154,5+45,8=1336,0 lei; 2018-1336,0+222,5+45,8=1604,3 lei. Așa cum am spus prima cifră din sumă este pensia din anul anterior, a doua creșterea ce rezultă din cresterea câștigului salarial mediu brut, iar a treia creșterea datorată inflației.

Diferența dintre prima variantă și a doua este determinată de diferența din 2017, unde am utilizat media de 3313 lei față de 4162 lei și bine înțeles efectul este cel din calcul. Dar această cifră, dacă se aplică legea, va fi corectată de media din 2018 care pe primele 7 luni este de 4400 lei iar diferența de 1087, adică o creștere a punctului de pensie cu 543,5 lei, ajungând la 2147,8 lei.

Consider că guvernanții nu trebuie să se preocupe să ne mintă în legătură cu valoarea punctului de pensie, ci să acționeze pentru creșterea numărului celor angajați care să fie plătitori ai asigurărilor sociale. Casa Națională de Pensii trebuie să calculeze valoarea punctului de pensie, iar ministrul împreună cu premierul să se străduiască să asigure fondurile necesare. Este o meschinărie de neiertat că se laudă fiecare guvern cu mărirea valorii punctului de pensie, dar această mărire nu respectă legea. Ce am păți noi pensionarii dacă nu ne-am plăti obligațiile față de stat?

Modificările dese ale legilor privind sistemul de pensii publice este de un fariseism maxim al politicienilor, deoarece fiecare lege a afectat valoarea punctului de pensie și deci venitul pensionarilor. În acest sens voi exemplifica prin prevederile Legii 19/2000-privind sistemul de pensii publice și alte drepturi de asigurări sociale, care la art 80, alin.(3) stabilește că ,,Valoarea punctului de pensie determinat conform prevederilor alin.(1) sau (2) nu poate fi mai mic de 37,5% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat începând cu 1 ianuarie 2008, respectiv de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat începând cu 1 ianuarie 2009.

Un calcul ne arată că în 2013 valoarea punctului de pensie trebuia să fie de 1000,3 lei, obținut prin înmulțirea salariului mediu brut pe 2012, 2223 cu 45% stabilit de lege, nu 732,8 lei cât a fost punctul de pensie. Pe orice variantă legală am merge, valoare punctului de pensie trebuia să fie mult mai mare, iar gargara pe acest subiect arată neputință, nu preocupare pentru viața oamenilor în vârstă.

O altă defecțiune a tuturor legilor privind sistemul public de pensii, neajuns care îi afectează pe toți pensionarii, îl reprezintă modul de calcul al numărului punctelor de pensii. Împărțirea la cifra 12 a sumei punctelor anuale de pensie duce ca la final punctajul să fie obținut prin împărțirea la un număr mai mare decât al lunilor lucrate, ceea ce are drept consecință diminuarea acestora. Un exemplu vă vor lămuri. Dacă aveți salaril mediu pe economie și lucrați într-un an doar 6 luni, atunci în loc să acumulați un punct în acel an, acumulați doar 0.5 puncte, care în economia generală a calculului pensiei pierdeți 15 lei. Dacă în viața activă aveți sincope în angajare, pierderea va fi mai mare. Din nefericire pe art. din legea 19/2000 care prevede acest lucru s-a pronunțat și Curtea Constituțională, care a decis că articolul respectiv este constituțional. Nu înțeleg unde a văzut judecătorii curții constituționalitatea, având în vedere că se fură din dreptul bănesc al viitorilor pensionari.

Cred că asociațiile pensionarilor, parlamentul României să se aplece cu seriozitate asupra stabilirii unor reguli care să nu mai fie la cheremul guvernului să le modifice când vrea.”

 

(acest material a fost transmis la redacție de către domnul Nicolae Dobra, din Sebeș)

Post-ul PROBLEMA PENSIILOR ŞI MINCIUNILE TUTUROR GUVERNELOR DIN 2013 PÂNĂ ÎN 2018 apare prima dată în Ziarul Apulum.


Source: New feed


Comentarii

Comentarii