Proiectul „Eficientizarea sistemului de încălzire la Școala Gimnazială Axente Sever Aiud” a fost finalizat


Municipiul Aiud, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Axente Sever Aiud, a finalizat proiectul “Eficientizarea sistemului de încălzire la Şcoala Gimnazială Axente Sever Aiud”, finanţat prin Programul Operaţional Regional. Valoarea totală a proiectului este de 515.574,73 lei, din care 186.928,37 lei reprezintă finanţare nerambursabilă.

Programul Operaţional Regional este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi creşterea participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Obiectivele specifice vizează eficientizarea sistemului de încălzire la Şcoala Gimnazială „Axente Sever”, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 şi Creşa şi constau în:

– îmbunătăţirea calităţii infrastructurii Şcolii Gimnaziale Axente Sever Aiud, Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 2 şi Creşei;

– creşterea gradului de confort al elevilor Şcolii Gimnaziale Axente Sever, precum şi al preşcolarilor din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 2 şi Creşei;

– îmbunătăţirea randamentului energetic la Şcoala Gimnazială Axente Sever Aiud, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 şi Creşa;

– reducerea costurilor cu utilităţile în cele 3 unităţi.

Investiţiile în infrastructură sunt extrem de importante pentru buna desfăşurare a activităţilor didactice astfel că modernizarea instituţiilor de învăţământ de pe raza municipiului Aiud a reprezentat o preocupare constantă pentru Consiliul Local al Municipiului Aiud, fiind unul dintre obiectivele principale însuşite de către acesta.


Comentarii

Comentarii