Recomandările ISU Alba de prevenire a incendiilor în sezonul rece


Pe timpul sezonului rece, pentru asigurarea prevenirii şi stingerii incendiilor, este necesară:

 • verificarea instalaţiilor de încălzire, repararea şi curăţarea sobelor şi coşurilor pentru evacuarea fumului; 
 • instruirea persoanelor care răspund de aprinderea şi stingerea focurilor; 
 • verificarea stingătoarelor (de toate tipurile), umplerea lor cu încărcătura de iarnă sau protejarea acestora împotriva îngheţului; 
 • verificarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi protejarea lor împotriva îngheţului; 
 • pregătirea uneltelor pentru dezăpezirea drumurilor de acces la sursele de apă, la intrările în clădiri şi în depozite etc.; 
 • evitarea supraîncălzirii sobelor, acestea prin căldura radiată putând aprinde obiectele din apropiere. 

             Instalarea şi folosirea sobelor cu şi fără acumulare de căldură se va face astfel:

 • sobele de metal la distanţă de 1 metru faţă de pereţii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde uşor; dacă pereţii din lemn sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei pe verticală şi orizontală; 
 • sobele din metal nu se vor aşeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălţimea picioarelor de la sobă depăşeşte 25 cm ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei; folosirea sobelor cu uşi defecte este interzisă. 
 • nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea uşii; 
 • sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşii, o coală de tablă de 70 x 50 cm
 • nu este permis să se aşeze, la mai puţin de 1 m faţă de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde; 
 • focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere, sau în grija copiilor; 
 • se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură. deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur. 
 • coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreţinute şi curăţate periodic pentru a nu provoca incendii. 
 • cele din cărămidă tencuită vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor, prin îngroşarea zidăriei a coşurilor la 25 cm; în spaţiul dintre coş şi planşeu se va introduce un strat de azbest. 
 • la trecerea prin acoperiş se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele combustibile ale acoperişului; 
 • nu este permis ca în coşuri să fie încastrate elementele combustibile ale acoperişului, planşeului etc.; 
 • coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m; acestea vor fi permanent verificate şi întreţinute. 

Post-ul Recomandările ISU Alba de prevenire a incendiilor în sezonul rece apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.


Source: New feed


Comentarii

Comentarii