Strategie Judeţeană Antidrog. Activitate informativă la Penitenciarul Aiud


Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, a lansat azi 26.06.2014 în cadrul unei conferinţe de presă Strategia Judeţeană Antidrog Alba 2013 – 2020 şi Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog în perioada 2013-2016, aprobate prin Ordinul nr. 113 din 10 iunie 2014 al Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba. Strategia Antidrog a judeţului Alba pentru perioada 2013-2020 este documentul care înglobează obiectivele generale şi specifice pe direcţiile de acţiune asumate de toate instituţiile implicate în reducerea amplorii fenomenului drogurilor la nivelul judeţului Alba.

Acest document reprezintă rezultatul unui proces de consultare la nivelul insituţiilor judeţene şi locale cu atribuţii în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri, şi cuprinde obiectivele generale şi specifice precum şi acţiunile concrete ce vor fi implementate în perioada de referinţă de către toate instituţiile implicate în reducerea impactului fenomenului drogurilor la nivel judeţean.

Documentele au fost concepute şi elaborate respectând liniile cuprinse în Strategia Naţională Antidrog pentru perioada 2013 – 2020, care vizează două direcţii de acţiune verticale: reducerea cererii de droguri şi reducerea ofertei de droguri şi două direcţii de acţiune orizontale, respectiv coordonare, evaluare şi informare.

În perioada 23 – 26.06.2014, pentru marcarea Zilei Internaţionale de Luptă împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri, specialiştii CPECA au desfăşurat activităţi de informare-educare-conştientizare cu privire la riscurile consumului de droguri în general şi de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, a tinerilor instituţionalizaţi aflaţi în Casa de tip familial Sf. Ghelasie Stremţ, Casa de tip familial Bărăbanţ şi activităţi de informare şi promovare a serviciilor furnizate de CPECA Alba prin distribuire de materiale informative, la baza sportivă Winner’s Club Ţălnar, beneficiari fiind  în special tinerii prezenţi în aceste locaţii, împrejurări în care se doreşte realizarea unui schimb de idei cu privire la modalităţile benefice de petrecere a timpului liber. Totodată au fost desfăşurate şi activităţi de informare privind sistemul de asistenţă a consumatorilor de droguri adresate psihologilor din cadrul CJRAE Alba, o activitate de informare antidrog adresată persoanelor private de libertate din cadrul Penitenciarului Aiud şi o activitate de prevenire la Centrul de Cultură Augustin Bena Alba Iulia.

La nivelul judeţului Alba au fost identificate ca fiind zone care au un potenţial criminogen mai ridicat în domeniul traficului şi consumului ilicit de droguri, municipiile Alba Iulia, Blaj, Sebeş şi localităţile din apropierea acestora. În ceea ce priveşte căile de acces ale drogurilor, în urma activităţilor desfăşurate s-a stabilit faptul că acestea provin în mare parte din judeţele învecinate ( judeţele Cluj, Sibiu, Alba) şi din străinătate, fiind introduse în ţară prin intermediul serviciilor de transport colete. Totodată o altă sursă de provenienţă a drogurilor este reprezentată de cultivarea ilicită a acestora, în speţă a cannabisului, lucrătorii B.C.C.O. Alba Iulia identificând mai multe culturi de cannabis.

Drogurile sunt comercializate la nivel stradal de către dealeri locali. De regulă, consumatorii care fac parte din acelaşi grup de prieteni, pun împreună bani, iar unul dintre ei le achiziţionează. Grupările infracţionale identificate nu au o structură piramidală, lider sau sarcini distincte trasate pentru membrii acestora, ele fiind constituite din mai mulţi tineri care periodic obişnuiesc să consume droguri sau substanţe cu efecte psihoactive. În special membrii lor locuiesc relativ în aceeaşi arie geografică, cartier, sunt colegi de şcoală sau au aceleaşi preocupări, privind genul muzical preferat, mod de viaţă şi hobby-uri.

Se constată faptul că persoanele pretabile la consumul ilicit de droguri sau substanţe cu efecte psihoactive, sunt atrase de localurile în care se ascultă preponderent muzică hip-hop sau rock, cu o amplasare ferită de principalele artere de circulaţie ale localităţilor, având o clientelă fidelă de mai mulţi ani, greu de penetrat.

Un fenomen de amploare întâlnit la nivelul judeţului este reprezentat de consumul de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive denumite generic „etnobotanice”, acestea fiind accesibile datorită preţului scăzut. Substanţele în cauză sunt consumate adesea în grupuri de prieteni, la locuinţele lor, mai rar în locuri publice gen discoteci şi baruri.

Cannabisul este cel mai răspândit tip de drog la nivelul judeţului Alba, acesta fiind întâlnit atât sub formă de rezină de cannabis, cât şi sub formă de marijuana. Cu toate acestea în judeţul Alba au fost identificate şi capturate şi alte tipuri de droguri ( cocaină, amfetamină, ketamină). Drogurile mai sus menţionate, precum şi substanţele noi cu proprietăţi psihoactive denumite generic „etnobotanice”, sunt consumate atât prin fumare cât şi prin prizare. (Sursa: B.C.C.O. Alba Iulia)


Comentarii

Comentarii